Zespół ds. Innowacyjności w Transporcie
Przewodniczący Zespołu: prof. dr hab. inż. Włodzimierz Choromański

Sekcja Logistyki i Procesów Transportowych
Przewodniczący Sekcji: prof. dr hab. inż. Tomasz Nowakowski

Sekcja Sterowania Ruchem w Transporcie
Przewodniczący Sekcji: prof. dr hab. inż. Andrzej Lewiński

Sekcja Technicznych Środków Transportu
Przewodniczący Sekcji: prof. dr hab. inż. Franciszek Tomaszewski

Sekcja Transportu Wodnego
Przewodniczący Sekcji: prof. dr hab. inż. kpt. ż. w. Adam Weintrit