Politechnika Warszawska
Wydział Transportu
ul. Koszykowa 75
00-662 Warszawa
tel. 222347069
email: komitet.transportu [znak@] wt.pw.edu.pl